Disclaimer

Mir’s World (Kamer van Koophandel: 83305629), verleent jou hierbij toegang tot www.MirsWorld.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Mir’s World behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mir’s World.

Beperkte aansprakelijkheid

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. De inhoud van www.MirsWorld.nl is met zorg samengesteld en tracht de meest actuele, betrouwbare en correcte informatie weer te geven. Mir’s World spant zich hierbij in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mir’s World. Mir’s World accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, (gevolgen van) het gebruik of verkregen informatie van andere websites en/of informatiebronnen via de op de Website vermelde buttons of links, of (in dit kader) aangeboden diensten van derden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mir’s World.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mir’s World, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn © Mir’s World en diverse fotografen of partners. Een verzoek tot het krijgen van voornoemde toestemming voor het gebruik van teksten en/of ander (beeld)materiaal van de website kan je sturen aan info@MirsWorld.nl

Merkgebruik

Het gebruik van het merk Mir’s World in woord of beeld is uitgesloten voor derden. Het (her)gebruiken en kopiëren van het beeldmerk van Mir’s World en/of ander (beeld)materiaal dat onder meer via de Website en/of social (media) netwerken, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube, is gepubliceerd, is ten strengste verboden.

Retourbeleid

Niet tevreden over je aankoop? Je mag je bestelling binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden naar mij terugsturen. Het enige wat je hoeft te betalen zijn de verzendkosten. Alle producten dienen in originele staat te zijn (inclusief verpakking / seal) en een kopie van de factuur dient te worden toegevoegd. Zodra het geretourneerde product bij mij binnen is zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen teruggestort worden.

Let op: Vraag altijd je verzendbewijs en bewaar dit goed!

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.