Klachtenregeling

Soms lopen dingen niet helemaal zoals het zou moeten. Dat kan ook gebeuren bij Mir’s World. Wij stellen het altijd op prijs als je hierover met ons in gesprek gaat. Vaak kunnen we er onderling dan prima uitkomen. Wij vragen je daarom, om jouw klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Dat kun je doen door deze te sturen naar klachten@MirsWorld.nl. Jouw klacht zal dan binnen vier weken in behandeling worden genomen. Wij kunnen je hierbij uitnodigen voor een gesprek, om de klacht duidelijker te krijgen of om een toelichting te geven.

Mochten wij er desondanks niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO).

Op deze website lees je daar mee over. Het oordeel van het NVO is voor ons bindend.

Jouw klacht wordt voor de duur van 2 jaar bewaard.