Tarieven

Tarieven voor particulieren
>Telefonische kennismaking: kosteloos (30 min)
> Intakegesprek: € 90,- (60 min)
> Behandelgesprek individueel: € 90,- (60 min)
> Behandelgesprek gezin, relatie (systeemgesprek): € 135,- (90 min)
> Overige werkzaamheden (observaties, diagnostiek): € 90,- (60 min)

Alle tarieven zijn inclusief voorbereiding, intercollegiaal overleg, administratieve werkzaamheden en BTW.
Professionele tarieven zijn op aanvraag te verkrijgen. 

Het kan zijn dat een afspraak niet door kan gaan. Je kunt je afspraak kosteloos tot 24 uur van tevoren afzeggen of verzetten. Afspraken die niet of later worden afgezegd, worden voor 50% in rekening gebracht. De kosten hiervan worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Een bericht van verhindering kan telefonisch (tijdens kantooruren) en/of per e-mail worden doorgegeven.

Vergoeding

Zorgverzekering
In sommige gevallen wordt behandeling van Mir’s World (deels) vergoed door de zorgverzekeraar, onder ‘alternatieve zorg’. Ik adviseer je dit voor de start van de behandeling na te gaan bij jouw verzekeraar.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, komt in principe in aanmerking voor een PGB. Dit is een geldbedrag waarmee zorg en begeleiding kan worden ingekocht. Of je in aanmerking komt voor een PGB ligt niet aan je inkomen, maar aan een aantal specifieke voorwaarden. Meer informatie omtrent het aanvragen van een PGB, vindt u op www.pgb.nl/pgb

Zorgbudget school
Sinds de invoering van het passend onderwijs krijgen samenwerkingsverbanden van scholen een zorgbudget toegekend. Indien er hulp rondom school noodzakelijk is kan mijn zorg ook vanuit een zorgarrangement van de school worden betaald. Dit kan in overleg met de school worden afgestemd. Zo is het mogelijk om een externe deskundige hieruit te betalen. Ook het uitvoeren van onderzoeken kan en mag vanuit dit budget worden betaald. De school van jouw kind kan een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband om mijn diensten vergoed te krijgen.